Kategoriler

Yavru Av Köpeği Eğitimi Ne Zaman Başlamalı?

Avcı ve av köpeğinin iş birliği ile çalışması sonucu başarı getiren avcılık sporu, iyi eğitim almış bir köpek ile icra edilmelidir. Avcılık sırasında insanın en sadık yardımcısı olan av köpeklerinin, erken yaşlarda eğitilmesi oldukça önemlidir. Bilinçsiz ve yanlış zamanda verilen av köpeği eğitimi, sadık dostlarımızın yeteneklerinin körelmesine ve huylarının değişmesine neden olabilir. Doğru eğitim vermek kadar yanlış eğitimlerden uzak durmak da yavru av köpeği eğitiminin önemli aşamalarından biridir. Yavru av köpeği cinsleri, anne ve babalarının avcılık konusundaki yeteneklerine bağlı olarak diğer köpeklerden farklı özelliklere ve yeteneklere sahip olabilir. Anne ve babası avcı olan köpeklerin, avcılık sporu ile ilgilenen kişilerin beklentilerini karşılama olasılığı daha yüksektir. 

Erken Dönem Yavru Av Köpeği Eğitimi

Av köpeği eğitimi, erken yaşlarda başlatılması gereken eğitimler arasında yer alır. Birçok farklı alana ayrılan eğitimler kokudan beklemeye, itaatten avı getirmeye kadar değişik kollarda verilir. İnsan ve köpek arasındaki dostane ilişkinin bir aşaması olan eğitimler, yavruluk döneminde başladığında hayvanın daha iyi bir performans sergilemesini sağlar. Av köpeği yetiştirme süreci, köpeklerin cinslerine ve huylarına göre değişiklik gösterebilir. Yavru av köpeği eğitimi konusunda uzmanların ortak paydada buluştuğu dönem, köpeklerin 4 ile 6 aylık arasında eğitimlerinin başlamasıdır. Av köpeği temel itaat eğitimi, aport eğitimi ve ferma eğitimi aşamalı olarak verilen eğitimler arasında yer alır. Verilen eğitimler ile birlikte silah sesine alıştırma süreci de paralel olarak ilerler.

Yavru Av Köpeği Eğitimi Çeşitleri

Av köpeği yavrusu eğitimi oldukça erken dönemde başlatıldığında doğru sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Av sporunu icra ederken iyi eğitim almış bir köpek ile hedeflerinize ulaşabilir, spordan beklediğiniz verimi alabilirsiniz. Av, avcı ve av köpeğinin koordineli şekilde çalışması başarılı bir takım oyunu ile mümkündür. Köpeğin öğrenme içgüdüsü, yakınlığı ve fiziksel özellikleri, eğitimin şekillenmesinde belirleyici unsurlardır. Yavru av köpekleri doğumdan itibaren öğrenmeye başlarlar. Özellikle itaat ve bağlılık konusunda eğitilen köpekler, sahibinin isteklerini daha kolay şekilde yerine getirebilir. Yavru av köpeği eğitimi çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Temel itaat eğitimi
 • Aport eğitimi
 • Ferma eğitimi
 • Koku eğitimi
 • Beslenme eğitimi

Her eğitim türünün, yavru av köpeğine kazandırdığı yetenekler birbirinden farklıdır. Annesi ile bağı devam eden köpekleri ürkütmeden eğitim sürecine başlamak gerekir. İtaat eğitiminin doğru şekilde yavruluk döneminde verilmesi, av köpeğinin ilerleyen dönemlerde sergileyeceği tavırlar üzerine etkilidir. 

Tüm köpek eğitimlerinde, köpeğin sahibini lider olarak görmesi zorunlu bir aşamadır. Köpekler, sahiplerini lider olarak görmezlerse kendilerini lider olarak konumlandırma eğilimine girebilir. Bebeklik döneminde başlayan yavru av köpeği eğitimi, öncelikli olarak temel eğitimleri kapsar. Özel eğitimlerden önce verilen temel eğitimler, av köpeği yetiştirme sürecinin başlangıç aşaması olarak görülür. İnsan ile ilişki kurmayı öğrenen köpekler, bir sonraki aşamada av alanında karşılaşabileceği durumlara karşı hazırlanır. 

Yavru Av Köpeği Temel İtaat Eğitimi

Temel av köpeği eğitimi insanlarla bir arada yaşayan köpeklerin uyumlu davranışlarını kapsayan bir eğitim alanıdır. Temel eğitimler, köpeklerin özel görevleri ve istekleri yerine getirmelerini sağlar. Köpek eğitimleri ile av köpeklerinin eğitimi birbirinden farklıdır. Diğer köpek eğitimlerinde ses ve el ile yapılan komutlar ve yönlendirmeler sıklıkla kullanılır. Av köpeği eğitiminde ise avcılık sırasında sahibinin hareketlerinin kısıtlı olması gibi durumlardan kaynaklı olarak işaretler daha nadir şekilde kullanılır. Av köpeği temel itaat eğitiminde öncelikli olarak şunlara yer verilir:

 • Köpeğin itaat etmesi
 • Belirli komutlarla köpeğin çağrılması
 • Köpeğe otur işaretinin öğretilmesi
 • Hareketsiz şekilde bekleme eğitiminin verilmesi
 • Getir komutunun öğretilmesi
 • Tutma eğitiminin verilmesi
 • Köpeğin tuttuğu nesneyi bırakmasının öğretilmesi

İtaat eğitimi ile birlikte silah sesine alıştırma eğitimi de erken dönemde başlayan eğitimler arasında yer alır. Yavru av köpekleri, 15 günlük olduktan sonra silah sesi ile ufak alıştırmalara başlanır. Yavru av köpeği silah sesi eğitiminde dikkat edilmesi gereken nokta, yavruyu korkutmayacak düzeyde sesleri kullanmaktır. Aksi takdirde çeşitli travmalar ortaya çıkabilir. Mantar tabancası ilk seslere alıştırma konusunda birçok yavru av köpeği eğiticisi tarafından tercih edilir. Mantar tabancasının yanı sıra, kuru sıkı silah ve normal silah da ilerleyen dönemlerde kullanılabilir. Silah sesine alıştırma süreci, köpeğin av sahasında verimli olmasının ön koşullarından biridir. Silah sesinden korkan ve uzaklaşan av köpekler, avcılığın çeşitli kazalar ile sonuçlanmasına neden olabilir. Av köpeği yavrusu eğitiminin olmazsa olmaz bu aşamasına yeterli özeni göstererek, sadık dostunuzun doğru şekilde yetişmesine yardımcı olabilirsiniz. 

Yavru Av Köpeği Ferma Eğitimi Nasıl Verilir?

Ferma eğitimi, av köpeklerinin yeteneklerinin geliştirilmesi adına en önemli aşamalar arasında yer alır. Av köpeklerinin gizlendiği yerden avı gözetlemesi olarak tanımlanan ferma, doğru yapıldığında sahibine başarılı bir av deneyimi yaşatır. Avın kokusunu ve izini sürme konusunda eğitilen av köpekleri, sahibi gelene kadar pozisyonunu sabit şekilde korur. Ferma eğitimi almış köpeğinizi takip ederek avın yerini kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Küçük yaşlardan itibaren verilmeye başlanan ferma eğitimi, doğru şekilde tamamlandığında av köpeği ava ait izi ve kokuyu doğru şekilde takip edebilir. 

Yavru Av Köpeği Koku Eğitimi

Farma eğitimi sırasında koku takibinin öğretilmesi için çoğunlukla eğitim oltası kullanılır. Oltanın ucuna bağlanan bez, kumaş parçası gibi çeşitli kokuları taşıyan nesneler, yavru av köpeğinin takip yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Yavru av köpeği ferma eğitimi sırasında kötü kokulu nesnelerin kullanımı da yaygın şekilde tercih edilir. Köpeğin av aşamasında kötü kokulu avları ayırt edebilmesi ve uyum sağlayabilmesi açısından  koku eğitimine gereken önem verilmelidir. 

Eğitim oltası kullanımı sırasında öncelikli olarak yavru av köpeğinin görebileceği bir noktadan oltanın ipi, köpeğin önüne atılır. Köpeğin dikkatini çektikten sonra oltanın uç kısmında beklemesi temel hedeftir. Av köpekleri için özel bir duruş pozisyonu olan ferma, avcının avı net şekilde tespit etmesine büyük oranda yardımcı olur. 

Yavru Av Köpeği Aport Eğitimi Nasıl Verilir?

Ferma eğitimi kadar önemli olan bir diğer av köpeği yetiştirme tekniği de aport eğitimidir. Av köpeklerine özgü hareketlerden biri olan aport, bir cismi veya avı belirli komutlar ile birlikte sahibine getirme olarak tanımlanır. Köpek eğitimlerinde kullanılan komutlar, hayvanın zamanla öğrenmesi ile birlikte eyleme dönüşür. ‘’Otur’’, ‘’Kalk’’ ve ‘’Aport’’ eğitimler sırasında sıkça kullanılan komutlar arasında yer alır. Tek kelimeden oluşan bu komutlar, av köpeklerine ne yapması gerektiğinin işaretini verir.

Av köpekleri, sahibine getirdiği nesneler ve sonucunda aldığı ödüller ile motive olan hayvanlardır. Aport eğitiminde kullanılan iki farklı yöntem bulunur. Zorunlu aport ve aport olarak bilinen yöntemler, av sırasında köpeğin avı  doğru şekilde yakalayıp getirmesini amaçlar. Klasik aport eğitiminde köpek, nesneyi yalnızca sahibi istediği için getirir ve getirme işlemini bir oyun olarak görür. Yavru av köpeklerinde zorunlu aport eğitimi ise erken yaşlarda başlandığında olumlu şekilde sonuçlanabilir. Uzun tekrarlar sonucu köpeğinize tuttuğu nesneyi size getirmesini öğretebilirsiniz. Zorunlu aport eğitiminin bir diğer farkı, köpeğin getirme işleminin ardından ödül almayacağını bilmesi ve bu işlemi yalnızca siz istediğiniz için yapmasıdır. Aport ve zorunlu aport eğitimi 6 aylıktan itibaren başlandığında doğru sonuçlar almanıza yardımcı olur. Aport eğitimi öncesinde av köpeğinin temel komutları bilmesi ve sahibine itaat etmesi gerekmektedir. 

Yavru Av Köpeği Eğitiminde Beslenme Düzeni

Yavru av köpeği eğitimi sırasında köpeğin beslenme düzenini doğru şekilde planlamak ve doğru mamalarla beslemek, oldukça önemlidir. Öğün saatlerinin düzenli olması ve belirli bir rutine bağlanması, av seanslarının daha verimli geçmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda düzenli beslenen yavru köpekler, tuvalet alışkanlığını hızlı şekilde kazanır. Av köpekleri, günün büyük bir kısmını av sahasında geçirdikleri için dışarıda yapılan beslenme süresi ve tuvalet saatleri verimli bir avcılık için dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alır. İdeal mama miktarını ayarlamak, köpeğin doyma hissine kavuşmasına yardımcı olur. Örneğin mamanın uzun süre av köpeğinin önünde kalması, bir sonra mamayı saklama içgüdüsünün harekete geçmesine neden olabilir. Belirli zaman dilimlerinin dışında yemek yemesine izin vermek de av hayvanlarının beklenmeyen anlarda yemek isteği duymasına neden olabilir. 

Yavru av köpeklerinin yetiştiriciliği sırasında gerekli vitamin, protein ve kalsiyumları almaları gerekir. Sağlıklı vücut gelişimi, av sahalarında görev alan köpekler için büyük önem taşır. Güçlü bir bünyeye sahip olan av köpekleri, daha enerjik ve kuvvetli şekilde hareket edebilir. 

Av köpeğiniz için doğru mamayı bulmak ve sağlıklı gelişimini desteklemek için profesyonel avcıların tercihi ProHunter av köpeği mamasını yakından inceleyebilirsiniz. Av köpeklerinin beslenme ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilen ProHunter köpek mamaları ideal yağ, protein ve kalori oranına sahiptir. Av köpeğinizin gelişimini destekleyen ProHunter mamalarını hemen satın alabilir, sadık dostunuzun uygun şekilde beslenmesine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca ProHunter blog adresine göz atarak avcılık, av köpekleri ve yavru av köpeği yetiştiriciliği gibi birçok konuda dikkat çekici içeriklere ulaşabilir, merak ettiğiniz konular hakkında bilgi edinebilirsiniz.